Αρχική Σ.Υ.Α.Τ. Θέσεις Σ.Υ.Α.Τ. για τη δημιουργία ενιαίων Συλλόγων και Ομοσπονδίας

Θέσεις Σ.Υ.Α.Τ. για τη δημιουργία ενιαίων Συλλόγων και Ομοσπονδίας

324

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Συναδέλφισσες / φοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΑΤ στην συνεδρίασή του στις 22/01/2021 αποφάσισε να διαμορφώσει τις θέσεις του για την ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση των ομοσπονδιών και των συλλόγων στην κοινωνική ασφάλιση.

Το θέμα της κοινής δράσης απέναντι στις αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων, απέναντι στα συνεχή χτυπήματα της Κοινωνικής Ασφάλισης μας απασχολούσε πολύ πριν την ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων σε ένα φορέα, πολύ πριν την συζήτηση για ενιαία οργανωτική δομή των συνδικαλιστικών φορέων του χώρου μας.

1. Η θέση μας παραμένει ίδια, δηλαδή η δημιουργία μιας ενιαίας Ομοσπονδίας που θα καλύπτει όλο το χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης. Με αφετηρία τη θέση μας ότι μέσα από τα Ασφαλιστικά Ταμεία περνάνε όχι μόνο τα ζητήματα της σύνταξης αλλά ρυθμίζονται και ζητήματα υγείας και πρόνοιας, θέλουμε μια ενιαία Ομοσπονδία Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν θα ακολουθεί τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές, αλλά θα αποτελεί έναν ισχυρό συνδικαλιστικό φορέα εργαζομένων, που όχι μόνο θα αναδεικνύει τα προβλήματα των εργαζομένων και θα αγωνίζεται για την επίλυσή τους, αλλά ταυτόχρονα θα αγωνίζεται για την υπεράσπιση της μεγαλύτερης κατάκτησης των εργαζόμενων, που είναι η Κοινωνική Ασφάλιση.

2. Θεωρούμε ότι δεν αποτελεί πρωτεύον ζήτημα η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την δημιουργία μίας Ομοσπονδίας και των Συλλόγων-μελών της. Αν θα είναι μέσω ενοποίησης, συγχώνευσης ή διάλυσης και επανασύστασης ή οτιδήποτε άλλο διαδικαστικό συναποφασίσουμε ότι πρέπει να γίνει.

Θεωρούμε ότι αυτό που πρέπει να απασχολήσει εργαζόμενους, Σωματεία και Ομοσπονδίες, αυτό που πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί είναι:

Ο σκοπός και το περιεχόμενο της μίας και μοναδικής Ομοσπονδίας και η δομή της. Δηλαδή ποια Σωματεία και ποιους εργαζόμενους θα περιλαμβάνει, πως θα εξασφαλίζεται η δημοκρατική τους λειτουργία και η ενεργός συμμετοχή και δράση των εργαζομένων, πως θα αποτυπώνονται αυτά σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό καταστατικό.

Η διάρθρωση της Ομοσπονδίας που θα πρέπει τουλάχιστον στο επίπεδο του e-ΕΦΚΑ να περιλαμβάνει πρωτοβάθμιους τοπικούς Συλλόγους ανά νομό (Περιφερειακή Ενότητα) ή όμορων νομών (Περιφερειακών Ενοτήτων) που θα επιτρέπουν την λειτουργικότητα τους. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να δούμε αν μας αρκούν και εξυπηρετούν τα υπάρχοντα «τοπικά» Σωματεία ή θα πρέπει να πάμε στη δημιουργία και άλλων νέων Συλλόγων, να δούμε την δημιουργία ενός ενιαίου Συλλόγου e-ΕΦΚΑ στην Αττική και την εξασφάλιση όρων ουσιαστικής λειτουργίας του, δεδομένου ότι θα έχει πάνω από 4.000 μέλη. Να δούμε με ποιες διαδικασίες θα προσαρμοστούν όλα τα καταστατικά με τον ν.1264.

3. Θεωρούμε ότι οι μέχρι τώρα συζητήσεις σε επίπεδο Δ.Σ. των δύο Ομοσπονδιών (άρχισαν εδώ και μερικούς μήνες) αποπνέει σκοπιμότητες «τακτοποίησης», μακριά από τις ανάγκες συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην Κοινωνική Ασφάλιση, δεδομένου ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω ζητήματα, ούτε δίνονται ουσιαστικές απαντήσεις…

Δεν μπορεί η έκφραση πρόθεσης «ενοποίησης» να είναι ψευδεπίγραφη και να συγκαλύπτει σοβαρές πλευρές.

Το γεγονός ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση συνδικαλιστικής οργάνωσης δεν μπορεί να οδηγεί ούτε σε ηγεμονισμούς ούτε σε αποκλεισμούς, από κανέναν.

Συγκεκριμένα η ΠΟΠΟΚΠ μιλάει με «μισόλογα» και η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ζητάει α. Να μετονομαστεί η ίδια και να ταυτιστεί με τον φορέα του e-ΕΦΚΑ και να αποκλειστούν συγκεκριμένοι Σύλλογοι της ΠΟΠΟΚΠ. β. Να διαλυθούν οι Σύλλογοι της ΠΟΠΟΚΠ και να κρατήσει η ίδια τα Σωματεία μέλη της, τα οποία απλά να αλλάξουν τον τίτλο τους σε e-ΕΦΚΑ και να εγγραφούν οι συνάδελφοι όλων των άλλων Συλλόγων σε αυτούς. Δηλαδή να απορροφηθούν οι πάντες από τους Συλλόγους του πρώην ΙΚΑ.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι συζήτηση αλλά κάτι άλλο…

Σημειώνουμε ότι:

– Η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ έχει στη δύναμη της 27 «τοπικούς» πρωτοβάθμιους Συλλόγους, συγκροτημένους σε εδαφική βάση, με ευρύτερη κυρίως γεωγραφική έννοια (έχει Συλλόγους με αναφορά σε έναν νομό-περιφερειακή ενότητα και Συλλόγους με αναφορά σε 2 ή 3 και παραπάνω νομούς) και έναν πανελλαδικό Σύλλογο Τεχνικών, δηλαδή 28 Συλλόγους με μέλη αποκλειστικά από εργαζόμενους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

– Η ΠΟΠΟΚΠ έχει στη δύναμή της 7 πανελλαδικούς Συλλόγους με μέλη τους εργαζόμενους στα πέντε πρώην αυτοτελή ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ και ΕΟΠΥΥ), τον ΣΥΑΤ που έχει μέλη του τους εργαζόμενους στα πρώην επικουρικά ταμεία που ενοποιήθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το ΤΑΥΤΕΚΩ, μέλος της ΠΟΠΟΚΠ είναι και ο ενοποιημένος Σύλλογος εργαζομένων της Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας που ανήκουν πλέον στον ΟΑΕΔ.

4. Θεωρούμε ότι όλα τα διαδικαστικά ζητήματα μπορούν να λυθούν με πνεύμα κατανόησης και εμπιστοσύνης χωρίς τελεσίγραφα και ηγεμονισμούς. Υπάρχει άλλωστε μεγάλη εμπειρία που μπορεί να αξιοποιηθεί, με την δημιουργία ενιαίων Συλλόγων που προέκυψαν από τις διαδοχικές ενοποίησης μεγάλων Ασφαλιστικών Ταμείων όπως του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, Τ.ΕΜΠΟΡΩΝ), ΕΤΑΑ (Ταμείου Νομικών, μηχανικών, γιατρών), ΤΕΑΙΤ, ΕΤΕΑ, ΕΤΕΑΕΠ (ενοποίηση επικουρικών ταμείων και Ταμείων Πρόνοιας).

Καταθέτουμε την πρόταση για ονομασία της νέας Ομοσπονδίας: να λέγεται Ομοσπονδία Εργαζομένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με αρτικόλεξο ΟΕΦΚΑ, που παραπέμπει ευθέως στον ΕΦΚΑ, που είναι ο κύριος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Περιουσιακά, οικονομικά κλπ στοιχεία των υπαρχόντων Συλλόγων μπορούν με αναλογικό τρόπο να καταμεριστούν ανάλογα και φυσικά εννοείται ότι κανένας εργαζόμενος στις Ομοσπονδίες δεν πρέπει να χάσει τη δουλειά του.

Πιστεύουμε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν τη βάση για μία ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και ταυτόχρονα σε όλα του τα επίπεδα.

Με αυτές τις σκέψεις παίρνουμε πρωτοβουλία για σύσκεψη με όλους τους Συλλόγους που έχουν εργαζόμενους – μέλη στον e-ΕΦΚΑ & την Κοινωνική Ασφάλιση στην Αττική, προκειμένου να βρούμε κοινό βηματισμό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και να συζητήσουμε πως θα προχωρήσουν οι ενέργειες για την ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων στην Κοινωνική Ασφάλιση και ιδιαίτερα στην Αττική.

Συνάδελφοι, η επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση και στους εργαζόμενους που την υπηρετούν είναι ξανά προ των πυλών. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων ετοιμάζονται να ιδιωτικοποιήσουν πλήρως την επικουρική ασφάλιση. Θέλουν οι εισφορές να δοθούν στους επιχειρηματίες για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ξεδιπλώνουν αδιάντροπα την αντίληψη τους ότι η Κοινωνική Ασφάλιση δεν είναι δημόσιο αγαθό αλλά διαδικασία κερδοφορίας. Για αυτούς το κέρδος είναι το μόνο αγαθό και είναι πάνω από το γηρατειά, την αναπηρία ακόμα και τον θάνατο…

Για εμάς ο ενιαίος αγώνας και η αγωνιστική ενότητα των εργαζομένων είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία προκειμένου να μπορέσουμε να παίξουμε ρόλο μπροστάρη στην υπεράσπιση της Κοινωνικής Ασφάλισης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.