Αρχική COVID-19
Υπουργείο Εσωτερικών

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 33η...

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146 /οικ. 3713 / 01-03-2021 για μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Υπουργείο Εσωτερικών

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 30η...

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ. 1813 / 01-02-2021 για μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
e-ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (31/01/2021)

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΑΠ: 35686 / 31-01-2021 για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00
e-ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Μέτρα και ρυθμίσεις περιορισμού του κορωνοϊού (11/01/2021)

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΑΠ: 5985 / 11-01-2021 για μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εγκύκλιος για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο 52713/1576 / 21-12-2020 για την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων
Υπουργείο Εσωτερικών

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 26η...

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959 / 14-12-2020 για μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
ΦΕΚ

ΦΕΚ – Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (30/11/2020 – 07/12/2020)

Σας γνωστοποιούμε το ΦΕΚ. 5255, τ.Β’/28-11-2020 για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020
e-ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Μέτρα και ρυθμίσεις περιορισμού του κορωνοϊού (15/11/2020)

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΑΠ: 300363 / 15-11-2020 για μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Υπουργείο Εσωτερικών

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. – Δημόσιες υπηρεσίες – Μέτρα και ρυθμίσεις περιορισμού του κορωνοϊού

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/21190 / 13-11-2020 για μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
e-ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Έκτακτα μέτρα προστασίας στις Κεντρικές Υπηρεσίες (07/11/2020 – 30/11/2020)

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΑΠ: 291119 / 07-11-2020 για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για την χρονική περίοδο 07/11/2020- 30/11/2020

Παιδαγωγικό & Δημιουργικό Υλικό

Εγγραφείτε στη λίστα Επικοινωνίας