Αρχική COVID-19 ΦΕΚ – Υποχρεωτικό self test στο Δημόσιο

ΦΕΚ – Υποχρεωτικό self test στο Δημόσιο

316

Σας γνωστοποιούμε το ΦΕΚ. 1686, τ.Β’/24-04-2021 για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.