Αρχική e-Ε.Φ.Κ.Α. Υπόμνημα προς την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ και το Υπουργείο για την ενοποίηση...

Υπόμνημα προς την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ και το Υπουργείο για την ενοποίηση με ΕΤΕΑΕΠ και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίου

80

1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ

Με την ενοποίηση του ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα εξαιτίας όχι μόνο της εφαρμογής του νόμου αλλά και από δικές σας αποφάσεις.

α. Μειώθηκαν στο ελάχιστο οι απασχολούμενοι στα πρωτόκολλα στις κατα τόπους δομές αν και ο όγκος των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων είναι τεράστιος καθώς και η παραπέρα διεκπεραίωσή τους. Ακόμα και στην κεντρική υπηρεσία συναλλαγής κοινού στην οδό Φιλελλήνων υπάρχει στην εξυπηρέτηση μία υπάλληλος στο πρωτόκολλο και αυτή προσωρινά. Δεν υπάρχουν καν σφραγίδες ούτε στοιχειώδεις οδηγίες για το πως θα διεκπεραιώνονται ορισμένα θέματα.

β. Μειώθηκαν ή και καταργήθηκαν οι κλητήρες (πχ. κτίριο Πειραιώς) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται αρκετές άμεσα ή ακόμα και σε εύθετο χρόνο αναγκαίες εργασίες.

γ. Επιλέξατε να μεταθέσετε αυθαίρετα σε άλλες υπηρεσίες-Ταμεία με κριτήρια αδιαφανή με αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν οι προηγούμενες υπηρεσίες. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις συνάδελφοί μας υποχρεώθηκαν σε παραίτηση. Αλλού επιλέξατε να πάρετε υπαλλήλους και να φέρετε άλλους στη θέση τους χωρίς κανένα προφανή λόγο.

δ. Οι συνθήκες εργασίας σε πολλά κτίρια είναι απαράδεκτες. Ελλιπής ή ανύπαρκτος κλιματισμός (πχ Ακαδημίας 22, 3ος όρ.), χωρίς φωτισμό (πχ Φιλελλήνων πληρωμές) μεγάλος συνωστισμός εργαζομένων σε ελάχιστο χώρο κλπ. Δεν τηρούνται όροι υγιεινής και ασφάλειας.

ε. Η υποδομή σε μηχανογραφικό εξοπλισμό, πρόσβαση στο internet, mail κλπ σε ένα φορέα που αυτοαποκαλείται “ηλεκτρονικός” βρίσκεται πολλά χρόνια πίσω.

στ. Δεν υπάρχει ένας δομημένος κατάλογος με τηλέφωνα, mail κλπ για το που πρέπει να απευθύνονται οι υπάλληλοι έστω και για απλά θέματα πχ. άδειες.

ζ. Πολλοί συνάδελφοι έχουν αποστείλει έγγραφα ανάληψης υπηρεσίας στις νέες θέσεις, όπως προκύπτουν από τις σχετικές αποφάσεις τοποθέτησης του αρμόδιου Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ και δεν τους έχουν επιστραφεί τα πρωτόκολλα ανάληψης υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους Διευθυντές, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Από τους λόγους της ενοποίησης του ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ ήταν και η στελέχωση του Γενικού Λογιστηρίου – Συντάξεις με την χρησιμοποίηση των υπαλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ λόγω της απελπιστικής έλλειψης προσωπικού.

Η δημιουργία των διευθύνσεων του Δημοσίου με καθετοποιημένη επεξεργασία όλων των συντάξεων, Κύριας, Επικουρικής, Εφάπαξ, από τον ίδιο υπάλληλο, φαινόταν εξαρχής εγχείρημα άνευ λογικής, με τις σημερινές συνθήκες, (ελλείψεις προσωπικού, ανυπαρξία ενιαίου νομοθετικού πλαισίου, έλλειψη ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος, έλλειψη ενιαίας μηχανογραφημένης βάσης δεδομένων κλπ).

Συν αυτό επιλέξατε να στελεχώσετε τις διευθύνσεις άναρχα “ανακατεύοντας” το προσωπικό χωρίς να λάβετε υπόψη το αντικείμενο των συναδέλφων. Υπάρχουν διευθύνσεις που στη καλύτερη περίπτωση ορισμένοι γνωρίζουν ελάχιστα από το αντικείμενο που καλούνται να ασχοληθούν, καταργώντας, επί τις ουσίας, εμπειρία χρόνων των υπαλλήλων, ακόμα και στην Επικουρική και τα Εφάπαξ που ήδη γνώριζαν.

Οι συνάδελφοι μεταφέρονται 3 μέρες στο ένα κτίριο, την άλλη μέρα σε άλλο και επόμενη μέρα σε άλλο υποτίθεται για να εκπαιδευτούν και εκ των πραγμάτων ουσιαστικά σταμάτησε η έκδοση επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ. Εκ των υστέρων, διαπιστώθηκε ότι οι προηγούμενοι συνάδελφοι που είχαν μεταφερθεί σε άλλη διεύθυνση θα πρέπει να ασκήσουν παράλληλα καθήκοντα για να ολοκληρωθούν κάποιες αποφάσεις που ήταν στην διαδικασία υλοποίησης.

Δεν εκδόθηκαν έτοιμες πράξεις γιατί δεν γνωρίζαμε ποιός θα βάλει υπογραφή αφού άλλος τις ολοκλήρωσε και άλλος θα έπρεπε να τις υπογράψει σύμφωνα με την νέα διάρθρωση.

Εμφανίζονται φαινόμενα να δίνονται εντολές από διευθυντές άλλων διευθύνσεων σε υπαλλήλους άλλων διευθύνσεων χωρίς την εντολή της διοίκησης (όπου αυτή προβλέπεται), ώστε να νομιποιείται η υπογραφή τους για να μην βρεθούν μελλοντικά οι συνάδελφοί αντιμέτωποι με αρνητικές συνέπειες.

Οι συνθήκες που επικρατούν στο κτίριο της Κάνιγγος 29 (ΓΛΚ) είναι άθλιες από όλες τις απόψεις. Μία απλή επίσκεψη θα σας πείσει.

Η αρχειοθέτηση είναι απαράδεκτη. Συσσωρεύονται έγγραφα (αιτήσεις συνταξιοδότησης, δικαιολογητικά κλπ) χωρίς καν να έχουν πρωτοκολληθεί από το 2017 και φυσικά ούτε έχουν αρχειοθετηθεί. Δεν ανοίγεται κανένας φυσικός φάκελος και τοποθετούνται πάνω σε γραφεία σε ανοικτούς χώρους με μία κόλα Α4. Στα δεκάδες άδεια γραφεία από υπαλλήλους υπάρχουν αναρίθμητα χαρτιά.

Μεταφέρθηκαν έμπειροι συνάδελφοι μας στο χώρο χωρίς υπολογιστές και στοιχειώδη υποδομή με σκοπό να εκπαιδευτούν για την έκδοση των Κύριων Συντάξεων του Δημοσίου και τους ανατέθηκε η αρχειοθέτηση! Δεν υποτιμούμε το αντικείμενο αλλά τόσο έμπειροι εισηγητές θα έπρεπε να ασχολούνται με την έκδοση συντάξεων.

Οι συνθήκες εργασίας σε αυτό το κτίριο είναι τριτοκοσμικές. Οι τουαλέτες είναι απαράδεκτες άλλες με νερό και άλλες χωρίς νερό και σε ορισμένες τα καζανάκια τρέχουν ασταμάτητα νυχθημερόν χωρίς να ασχολείται κανείς πως εκατοντάδες κυβικά νερού χύνονται στις αποχετεύσεις και ο λογαριασμός στο Ταμείο.

Είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό.

Θα πρέπει να οριστικοποιηθεί ο χώρος στέγασης. Τα αρχεία χρειάζονται οργάνωση χωρίς να ανακατεύονται όλες οι αιτήσεις μαζί χωρίς τον διαχωρισμό κατά τομέα.

Θα πρέπει να αναπτυχθούν συστήματα πληροφορικής ώστε να διευκολυνθεί το έργο των εργαζομένων και να μειωθούν οι χρόνοι των απονομών.