Αρχική e-Ε.Φ.Κ.Α. Υπόμνημα – Θερμική καταπόνηση υπαλλήλων

Υπόμνημα – Θερμική καταπόνηση υπαλλήλων

133

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έχουμε θέσει επανειλημμένα προς κάθε υπηρεσιακά υπεύθυνο τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την ψύξη σε διάφορα κτίρια του e-ΕΦΚΑ λόγω παλαιότητας των συστημάτων κλιματισμού, λήξης συμβάσεων συντήρησης κλπ.

Συγκεκριμένα, από την 29/7/2021 όπου διανύουμε περίοδο ακραίου καύσωνα και σε συνδυασμό με την επιπλέον επιβάρυνση της ατμόσφαιρας λόγω των πυρκαγιών και την αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, πολλοί συνάδελφοί μας αναγκάστηκαν να εργάζονται σε συνθήκες εξαιρετικά υψηλής θερμικής καταπόνησής χωρίς καμία απολύτως μέριμνα από την Υπηρεσία. Η μία περίπτωση, από τις μέχρι σήμερα εις γνώση μας, αφορά το κτίριο της Γ’ Περιφερειακής Δ/νσης Μη Μισθωτών Αττικής – Δυτικού Τομέα, στο κτίριο στην Αγ. Κωνσταντίνου 5 – Αθήνα και η άλλη περίπτωση αφορά την Γ’ Δ/νση Απονομής Συντάξεων & Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, στην οδό Σταδίου 31 στην Αθήνα.

Επιπλέον, οι ίδιοι οι συνάδελφοι έχουν θέσει το πρόβλημα στους αρμόδιους προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων όπου ανήκουν, χωρίς μέχρι σήμερα, και ενώ έχουν ήδη περάσει πάνω από δέκα ημέρες ακραίου καύσωνα, να έχει δοθεί λύση ή να έχει προβεί η Υπηρεσία σε ανάλογες ενέργειες ως είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας 56738/30-7-2021 σχετικά με την «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων».

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες είναι ότι για το κτίριο στην Σταδίου 31 πρόκειται να βρεθούν δύο κλιματιστικά. Είναι βέβαια απορίας άξιο που θα πρωτομπούν αυτά στους τρεις ορόφους (6ος, 7ος, 8ος) με γραφεία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ψύξης και πως θα αντιμετωπίσει η Υπηρεσία το γεγονός ότι οι υπάλληλοι εκτίθενται καθημερινά σε συνθήκες καύσωνα.

Ζητούμε να διασφαλιστούν άμεσα οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας σε όσα κτίρια του e-ΕΦΚΑ επικρατούν παρόμοιες συνθήκες θερμικής καταπόνησης των υπαλλήλων και να ληφθεί άμεσα κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της υγείας και ασφάλειάς τους.

Να εγκατασταθούν άμεσα κλιματιστικά σε όλα τα γραφεία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ψύξης ή διαφορετικά να ακολουθήσει η Υπηρεσία την αντίστοιχη εγκύκλιο του υπουργείου για πρόωρη αποχώρηση των εργαζομένων μέχρι να λυθεί το εν λόγο πρόβλημα. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε τα δέοντα απευθυνόμενοι στους αρμόδιους φορείς.