Αρχική Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. Πρόταση ΠΟΠΟΚΠ σε ΠΟΣΕ-ΙΚΑ για ενοποίηση Ομοσπονδιών & Συλλόγων

Πρόταση ΠΟΠΟΚΠ σε ΠΟΣΕ-ΙΚΑ για ενοποίηση Ομοσπονδιών & Συλλόγων

147

ΠΡΟΣ το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε. Ι.Κ.Α-Ε.ΤΑ.Μ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με δεδομένα:

 • Τη διαχρονική αντεργατική και αντιλαϊκή επίθεση από τις ασκούμενες πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης στα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας,
 • την ωρίμανση πλέον του ζητήματος της ενοποίησης των δύο Ομοσπονδιών στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΣΕ ΙΚΑ & ΠΟΠΟΚΠ), έπειτα από μια δεκαετία συζητήσεων, συνεννοήσεων και συνεδριακών αποφάσεων,
 • τη διαχρονικά δεδομένη και ομόφωνα εκπεφρασμένη θέση μας ως ΠΟΠΟΚΠ, από την αρχή κιόλας των μεταξύ μας συζητήσεων, δηλαδή από το καλοκαίρι του 2020, ότι:
 • είναι πρωταρχική η ανάγκη της καλύτερης δυνατής εκπροσώπησης των εργαζομένων και του συνόλου της κοινωνίας με σωματεία μαχητικά, που θα έχουν μοναδική προτεραιότητά τους τις σύγχρονες ανάγκες όλων και όσα με αίμα κατακτήθηκαν, αλλά και με όραμα για όσα μένουν ακόμη να κατακτηθούν,
 • σε αυτές τις διεκδικήσεις μας κανείς δεν περισσεύει, καθώς η συγκέντρωση και η συνένωση των δυνάμεών μας -και όχι ο κατακερματισμός τους- είναι αυτά που θα ισχυροποιήσουν τη φωνή και τους αγώνες μας,
 • οι εξελίξεις στον χώρο της Ασφάλισης και γενικότερα της Κοινωνικής Πολιτικής τα τελευταία χρόνια, οι συνεχείς συγχωνεύσεις φορέων και η δημιουργία νέων, με αποκορύφωμα τη δημιουργία του e-ΕΦΚΑ, έχουν καταδείξει με επάρκεια και ευκρίνεια την ανάγκη απαγκίστρωσης του συνδικαλιστικού κινήματος από οποιαδήποτε προσπάθεια παρακολούθησης των «εμπνευσμένων» μεταμορφώσεων των δομών μας από την εκάστοτε κυβέρνηση,
 • η διαδικασία της ενοποίησης ΠΟΣΕ ΙΚΑ και ΠΟΠΟΚΠ επιβάλλεται να χαρακτηρίζεται από σεβασμό στο σύνολο των εργαζομένων που εκπροσωπούνται από τις δύο Ομοσπονδίες και σε όσους εργάζονται σε αυτές,
 • η σπουδαιότητα του εγχειρήματος δεν χωρά ηγεμονισμούς, προαπαιτούμενα, τελεσίγραφα, αποκλεισμούς, ούτε υπολογισμούς συσχετισμών και δυνάμεων – στοιχεία που απαξιώνουν τα σωματεία στα μάτια των εργαζομένων…

Επανερχόμαστε ως προς την αρχική τοποθέτησή μας, που διατυπώθηκε με την έναρξη των μεταξύ μας συνομιλιών και διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο του 2020, και η οποία αφορά στην ανάγκη για μια ενιαία, μεγάλη και ισχυρή Ομοσπονδία στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης πρωτίστως και γενικότερα της Κοινωνικής Πολιτικής, έναν ισχυρό συνδικαλιστικό φορέα εργαζομένων, που όχι μόνο θα αναδεικνύει τα προβλήματά τους και θα αγωνίζεται για την επίλυσή τους, αλλά θα είναι πάντα πρωτοπόρος στην υπεράσπιση της μεγαλύτερης κατάκτησης των εργαζομένων, που είναι η Κοινωνική Ασφάλιση.

Επιπροσθέτως καταθέτουμε την πρότασή μας για την ονομασία της νέας, ενιαίας Ομοσπονδίας: Ομοσπονδία Εργαζομένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (με ακρωνύμιο ΟΕΦΚΑ, που παραπέμπει ευθέως στον e-ΕΦΚΑ, που είναι άλλωστε ο κύριος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης).

Έχοντας επίσης κατά νου ότι βασικής προτεραιότητας είναι η εξασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας της ενιαίας Ομοσπονδίας στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης και των Συλλόγων-Μελών της, καθώς επίσης η ενεργός συμμετοχή και δράση των εργαζομένων και η αποτύπωση αυτών σε ένα σύγχρονο και δημοκρατικό καταστατικό, πιστεύουμε ότι τα διαδικαστικά ζητήματα μπορούν να λυθούν σε πνεύμα κατανόησης και εμπιστοσύνης.

Στην τωρινή μας, επικαιροποιημένη πρόταση, με κατανόηση στις υπάρχουσες δυσκολίες αλλά και τις απαραίτητες αμοιβαίες υποχωρήσεις εν μέσω του διαλόγου μεταξύ μας για τον ακριβή ορισμό του σκοπού, του περιεχομένου και της δομής της μιας και μοναδικής ενιαίας Ομοσπονδίας στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, σε απάντηση του από 28/5/2021 μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας στην πρόσκλησή μας για από κοινού, εκ νέου συνεδρίαση των Δ.Σ. των δύο Ομοσπονδιών, εξειδικεύουμε το προτεινόμενο από την πλευρά μας πλαίσιο ως ακολούθως:

Εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ

 • Διάλυση όλων των πανελλαδικών πρωτοβάθμιων σωματείων της ΠΟΠΟΚΠ που εκπροσωπούν εργαζομένους αμιγώς στον e-ΕΦΚΑ και εγγραφή των συναδέλφων που υπάγονται σε αυτά στους ήδη υπάρχοντες (τοπικούς) πρωτοβάθμιους συλλόγους της ΠΟΣΕ ΙΚΑ (πρ. ΙΚΑ), μετά τη συμφωνία μεταξύ των δύο Ομοσπονδιών και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα των αρχαιρεσιών που θα διεξαχθούν στους Συλλόγους αυτούς, αλλά και των υπόλοιπων διαδικασιών που θα απαιτηθούν για την ενοποίηση.
 • Διατήρηση της παρούσας μορφής της ΠΟΣΕ ΙΚΑ (ΑΦΜ & τοπικά πρωτοβάθμια σωματεία) και μετονομασία της σε ΟΕΦΚΑ.
 • Διάρθρωση τοπικών πρωτοβάθμιων σωματείων της νέας Ομοσπονδίας στο ήδη υπάρχον πλαίσιο του πρ. ΙΚΑ, ανά νομό (Περιφερειακή Ενότητα) ή όμορους νομούς (Περιφερειακές Ενότητες), με απαραίτητη προϋπόθεση τη λειτουργικότητά τους. Παράλληλα, διερεύνηση εάν επιβάλλεται να οδηγηθούμε στη δημιουργία και άλλων νέων, τοπικών πρωτοβάθμιων συλλόγων, πλην των ήδη υπαρχόντων του πρ. ΙΚΑ.
 • Ειδικότερα στην Αττική, όπου υπηρετεί εξαιρετικά μεγάλος αριθμός εργαζομένων, δημιουργία ενός νέου, ενιαίου, πρωτοβάθμιου συλλόγου e-ΕΦΚΑ Αττικής, με διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία του, ώστε να διευκολύνεται η δυνατότητα συμμετοχής των μελών του. Ο σύλλογος αυτός θα γίνει μέλος της ΟΕΦΚΑ. Επειδή οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι της ΠΟΠΟΚΠ, που έχουν μέλη που υπηρετούν στον e-ΕΦΚΑ, είναι πανελλαδικοί και ο Σύλλογος ΙΚΑ Αττικής και Νήσων είναι υπερτοπικός με πανελλαδικά χαρακτηριστικά, όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν συντονισμένα και ταυτόχρονα, ώστε τα εκτός Αττικής μέλη να ενταχθούν στους ήδη υπάρχοντες τοπικούς πρωτοβάθμιους συλλόγους του πρ. ΙΚΑ, οι οποίοι θα ανασυγκροτηθούν με την ενσωμάτωση.
 • Αναλογικός καταμερισμός περιουσιακών, οικονομικών κ.λπ. στοιχείων των υπαρχόντων Πρωτοβάθμιων Συλλόγων.
 • Διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας -και όσων εργασιακών δικαιωμάτων εκπορεύονται από αυτές- του προσωπικού που απασχολείται στις δύο Ομοσπονδίες.

Εργαζόμενοι στους υπόλοιπους φορείς Κοινωνικής Πολιτικής που εκπροσωπούνται από την ΠΟΠΟΚΠ

 • Συμμετοχή εργαζομένων που υπηρετούν στον χώρο της Κοινωνικής Πολιτικής πλην e-ΕΦΚΑ (ΕΟΠΥΥ, τ. ΟΕΕ-ΟΕΚ) στη βάση και τη μορφή των ήδη υπαρχόντων πανελλαδικών πρωτοβάθμιων σωματείων της ΠΟΠΟΚΠ [εφόσον τα συλλογικά όργανά τους (γενικές συνελεύσεις) αποφασίσουν την ενσωμάτωση στην ΟΕΦΚΑ και όχι σε κάποια άλλη Ομοσπονδία].
 • Ειδικότερα για την περίπτωση των εργαζομένων που εκπροσωπούνται από τον ΠΣΕ ΟΓΑ, που είναι ένας μικτός πρωτοβάθμιος σύλλογος με εργαζόμενους στον e-ΕΦΚΑ και στον ΟΠΕΚΑ, μετά την αρχική ενσωμάτωσή του (ΠΣΕ ΟΓΑ) στην ΟΕΦΚΑ, εν συνεχεία τα μέλη του που υπηρετούν στον e-ΕΦΚΑ θα εγγραφούν στους ήδη υπάρχοντες τοπικούς πρωτοβάθμιους συλλόγους του πρ. ΙΚΑ και στον νέο σύλλογο e-ΕΦΚΑ Αττικής, το δε σωματείο με τους εναπομένοντες υπηρετούντες συναδέλφους στον ΟΠΕΚΑ θα μετονομαστεί σε ΠΣΕ ΟΠΕΚΑ (πρωτοβάθμιος πανελλαδικός σύλλογος).

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες, όταν ολοκληρωθούν, θα οδηγήσουν στη διάλυση της ΠΟΠΟΚΠ, ώστε να παραμείνει μία Ομοσπονδία (ΟΕΦΚΑ).

Συγκρότηση Επιτροπής

Όπως τα Δ.Σ. των δύο Ομοσπονδιών έχουμε συμφωνήσει, επιβάλλεται να ενεργοποιηθεί μία προπαρασκευαστική Επιτροπή προκειμένου να επεξεργαστεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες (καταστατικά, νομικά θέματα κ.λπ.). Εξαιρετικά χρήσιμη κρίνουμε ότι θα είναι η πείρα που έχουμε αποκομίσει από τη δημιουργία ενιαίων συλλόγων λόγω της ενοποίησης μεγάλων Ασφαλιστικών Ταμείων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΕΑΕΠ κ.λπ.).

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Θεωρούμε ότι η πρότασή μας αυτή μπορεί να αποτελέσει μία βάση για συζήτηση και να εμπλουτιστεί ενδεχομένως και με άλλες προτάσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο