Αρχική e-Ε.Φ.Κ.Α. Οι άδειες είναι δικαίωμα και δεν μπορεί να περικόπτονται αυθαίρετα!

Οι άδειες είναι δικαίωμα και δεν μπορεί να περικόπτονται αυθαίρετα!

36

Οι μεσαιωνικές συνθήκες που επικρατούν στο σύνολο των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, συμπληρώνονται διαρκώς με ένα κλίμα τρομοκρατίας και τιμωρητικής διάθεσης που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι σε καθημερινή σχεδόν βάση. Κατ’ αντιστοιχία φαινομένου «τραμπουκισμού» συναδέλφων μας της Γ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών από την Διοίκηση προκειμένου να μην δηλώσουν κανονική άδεια το Πάσχα, παρά μόνο μία ή δύο ημέρες, έρχονται νέες καταγγελίες από συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίου για παρακώλυση των καλοκαιρινών αδειών. Θυμίζουμε  ότι στην παρ. 3 του άρθρου 49 του νόμου 3528/2007 (δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας), αναφέρεται “3… Επιτρέπεται να μην χορηγείται να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας μετά από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για την χορήγηση της άδειας…”. Δεν υπάρχει καμία έκτακτη ανάγκη στην υπηρεσία μας, είναι χρόνιο, δυστυχώς, πρόβλημα το θέμα των συντάξεων. Επομένως, είναι υποχρεωμένος κάθε αρμόδιος υπηρεσιακά, να εγκρίνει αιτήσεις για χορήγηση κανονικής άδειας εφόσον τηρείται η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας με την παρουσία του 50% του προσωπικού, όπου είναι και ο μόνος περιορισμός! Σε κάθε άλλη περίπτωση, κάθε άρνηση είναι παράνομη και καταχρηστική. Τονίζουμε, ότι η λήψη κανονικής άδειας είναι δικαίωμα αναφαίρετο και μάλιστα αναγκαίο στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε στον e-ΕΦΚΑ και κανένας, όποια θέση και αν κατέχει, δεν νομιμοποιείται να το στερήσει από τους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους, καταπατώντας κάθε οικογενειακό προγραμματισμό. Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, που είναι πλέον σε όλον τον ΕΦΚΑ, είναι ευθύνη της Διοίκησης και του Υπουργείου να το λύσουν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Οποιεσδήποτε άλλες επιλογές και μαγειρέματα και λύσεις ξεζουμίσματος των εργαζομένων είναι πέρα και έξω από τις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων και τον δήθεν εκσυγχρονισμό της υπηρεσίας. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο Οργανισμός χρειάζεται άμεσα προσωπικό. Σε κάθε άλλη περίπτωση φέρετε ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο καθένας μας από τη συναλλαγή και διεκπεραίωση μέχρι την υγεία των συναδέλφων.