Αρχική COVID-19 Νόμος 4728/2020 (άρθρο 15) – Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας μονάδων...

Νόμος 4728/2020 (άρθρο 15) – Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας μονάδων Δημόσιων Υπηρεσιών

24

Σας γνωστοποιούμε τον Νόμο 4728/2020, άρθρο 15, για την αρμοδιότητα των οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων Δημόσιων Υπηρεσιών