Αρχική COVID-19 Μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 43η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 43η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

232

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160 /οικ. 8032 / 10-05-2021 για μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 43η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ