Αρχική e-Ε.Φ.Κ.Α. Κοινή ανακοίνωση των συλλόγων ΕΦΚΑ Αττικής

Κοινή ανακοίνωση των συλλόγων ΕΦΚΑ Αττικής

92

Π.Σ.Ε. Ο.Α.Ε.Ε. (Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Α.Ε.Ε.)
Π.Σ.Ε. Ο.Γ.Α. (Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Γ.Α.)
Π.Σ.Υ. Ε.Τ.Α.Α. (Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Ε.Τ.Α.Α.)
Π.Σ.Υ. Ι.Κ.Α. Ο.Π.Α.Δ. (Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Ι.Κ.Α. Ο.Π.Α.Δ.)
Σ.Ε. Ι.Κ.Α. Ν. Αττικής & Νήσων (Σύλλογος Εργαζομένων στο ΙΚΑ Ν. Αττικής & Νήσων)
Σ.Υ.Α.Τ. (Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων)

 

Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2021

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Πραγματοποιήθηκε χθες 16/11/2021 συνάντηση αντιπροσωπειών των συλλόγων μας, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις και σκέψεις που αφορούν στην ενιαία έκφραση των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ, σε πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό επίπεδο, στο Ν. Αττικής.

Κατά τη συνάντηση αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, με κοινή την πεποίθηση ότι η νέα συνδικαλιστική οργάνωση που θα συνεπιλεγεί στον Ν. Αττικής πρέπει να έχει εκείνη τη μορφή που θα μας ενώνει και θα εξυπηρετεί καλύτερα τα εργασιακά μας συμφέροντα, καθώς και τον θεσμό της Κοινωνικής Ασφάλισης που όλοι μας υπηρετούμε. Μια τέτοια στάση κρίνεται παραπάνω από επιτακτική, δεδομένου ότι οι εργασιακές συνθήκες που όλοι βιώνουμε αγγίζουν τα όρια του κάτεργου, ενώ παρατηρείται καθημερινή απαξίωση του έργου μας.

Το αποτέλεσμα του διαλόγου ήταν η συμφωνία όλων μας στην ανάγκη εκπροσώπησης του συνόλου των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ στην Αττική από ένα ενιαίο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.

Δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε αυτόν το διάλογο σε επόμενη συνάντηση, όπου η συζήτηση θα υπεισέλθει σε πιο ουσιαστικά θέματα, όπως η διαμόρφωση καταστατικού κοινής αποδοχής. Επίσης, συμφωνήθηκε η συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα επεξεργαστεί και θα εισηγηθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων μας πρόταση καταστατικού, καθώς και όλα εκείνα τα βήματα που κρίνονται αναγκαία προκειμένου να διασφαλίσουμε την από κοινού διαμόρφωση του νέου συνδικαλιστικού τοπίου στην Αττική.

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ