Αρχική COVID-19 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (31/01/2021)

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (31/01/2021)

344

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΑΠ: 35686 / 31-01-2021 για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

και το ΦΕΚ στο οποίο στηρίζεται