Αρχική Δ. Σ.

Δ. Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Υ.Α.Τ.


Πρόεδρος

Τσαμούρη Μαρία

Αντιπρόεδρος

Κιντής Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας

Καψάλης Βασίλειος

Αν. Γραμματέας

Γάρδας Κωνσταντίνος

Ταμίας

Σταυροπούλου Ιωάννα

Έφορος

Ταράτσα Κατερίνα

Μέλη

Πανοπούλου Βιργινία (Βίρνα)

Γρηγοράκος Γρηγόριος

Μουρατίδης Παύλος

Βασιλοπούλου Άννα

Κυριαζής Δημήτριος