Αρχική Δ. Σ.

Δ. Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Υ.Α.Τ.


Πρόεδρος

Τσαμούρη Μαρία

Αντιπρόεδρος

Ταράτσα Κατερίνα

Γεν. Γραμματέας

Καψάλης Βασίλειος

Αν. Γραμματέας

Μπαρμπάκου Μαρία

Ταμίας

Σταυροπούλου Ιωάννα

Έφορος

Πρεβέντα Εύα

Μέλη

Ροδίτης Κώστας

Χατζάρα Ευαγγελία

Σαδίκης Αντώνης

Παπαδόπουλος Γιώργος

Κυριαζή Αλεξάνδρα