Αρχική COVID-19 Εγκύκλιος – Μέτρα και ρυθμίσεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού

Εγκύκλιος – Μέτρα και ρυθμίσεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού

79

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984 / 17-08-2020 για μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού