Αρχική COVID-19 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Μέτρα και ρυθμίσεις περιορισμού του κορωνοϊού COVID-19

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Μέτρα και ρυθμίσεις περιορισμού του κορωνοϊού COVID-19

88

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο ΑΠ: 221496 / 21-09-2020 για μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19